Kết nối bốn phương
Tin mới nhất
Quy hoạch phát triển Thanh Oai tới năm 2030: Vùng 1: Trung tâm hành chính 2.100 ha gồm Kim Bài và một phần xã Thanh Mai, Bình Minh, Tam Hưng. Vùng 2 - Vùng nén gồm KĐT Thanh Hà, KĐT Mỹ Hưng. Vùng 3: Phát triển di lịch sinh thái Golf 200 ha Thanh Cao, Kim An. Vùng 4 Khu còn lại PT Công - Nông nghiệp

Lược sử hình thành huyện Thanh Oai

4/29/2020 4:37:59 PM
Quá trình hình thành địa linh Thanh Oai từng sáp nhập – chia tách nhiều lần gắn liền với những trang lịch sử hào hùng dân tộc. Đảng bộ huyện Thanh cùng nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu anh dũng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, tiếp tục xây dựng quê hương đi lên XHCN.

Tình hình Công nghiệp Thanh Oai 2020

4/29/2020 5:17:22 PM
Cơ cấu kinh tế Thanh Oai năm 2020 theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là chủ yếu. Đến năm 2030, thể hiện rõ vai trò là một bộ phận vành đai xanh của TP, trong đó hình thành các trung tâm về dịch vụ công cộng cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, vui chơi giải trí; các trung tâm hỗ trợ sản xuất.

Nông nghiệp Thanh Oai và các con số (Kỳ II)

8/20/2018 2:34:11 PM
Trong gần 01 thập kỷ qua, Nông nghiệp huyện Thanh Oai từng bước có những bước thay đổi to lớn. Cơ cấu nông nghiệp chiếm từ 60,5% năm 2008 nay tỷ trọng đó là 12,6%. Vậy kết quả đó được thể hiện qua các con số nông nhiệp như thế nào?

Người phụ nữ 35 lần hiến máu

5/17/2018 1:41:28 PM
Được hiến máu nhân đạo là một niềm hạnh phúc - "Tôi sẽ hiến máu đến khi nào sức khỏe còn có thể"

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP