Kết nối bốn phương

Lược sử hình thành huyện Thanh Oai

(2020/4/29 16:37) - Nguồn:

Quá trình hình thành địa linh Thanh Oai từng sáp nhập – chia tách nhiều lần gắn liền với những trang lịch sử hào hùng dân tộc. Đảng bộ huyện Thanh cùng nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu anh dũng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, tiếp tục xây dựng quê hương đi lên XHCN.

 

Tags:
Các tin liên quan
Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP