Kết nối bốn phương

Thanh Oai - Miền quê trăm nghề truyền thống

(2018/12/7 14:15) - Nguồn:

Với sự khéo léo, kinh nghiệm được kế thừa từ bao đời nay, kết hợp cùng sự năng động trong thời cơ chế thị trường, nhiều nghệ nhân Thanh Oai đã tìm ra hướng đi để nhiều nghề truyền thống được tồn tại và phát triển, nâng cao vị thế của sản phẩm của từng làng nghề.

 

 

 

 

Nội dung: Phương Anh

Thiết kế: Lâm Tấn

 

Tags:
Các tin liên quan
Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP