Kết nối bốn phương
Nông nghiệp Thanh Oai và các con số (Kỳ II) 2018/8/20 14:34

Trong gần 01 thập kỷ qua, Nông nghiệp huyện Thanh Oai từng bước có những bước thay đổi to lớn. Cơ cấu nông nghiệp chiếm từ 60,5% năm 2008 nay tỷ trọng đó là 12,6%. Vậy kết quả đó được thể hiện qua các...

Cơ hội đầu tư bất động sản Cenco 5 - Thanh Hà 2018/7/19 18:6

Cơ hội đầu tư Bất động sản tại huyện Thanh Oai trong những năm qua nổi lên thuộc phía Bắc của Huyện, với dự án Khu đô thị Thanh Hà - nơi có tuyến trục đường Nam Hà Nội (Cenco 5). Giao thông thuận lợi,...

Một số Dự án đất đã quy hoạch và chưa quy hoạch chờ đầu tư 2018/2/21 13:57

Thanh Oai tiếp tục quy hoạch phát triển trở thành huyện ngoại thành tập trung ngành Nông nghiệp và Dịch vụ. Năm 2018, Thanh Oai có các cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài huyện cần tìm hiểu qua các...

Tự nhiên - Xã hội Thanh Oai và các con số (Kỳ I) 2017/6/21 15:0

Là 1 trong 17 huyện ngoại thành Hà Nội, Thanh Oai có vị trí đắc lợi, thiên thời và nhân hòa để cùng phát triển kinh tế - xã hội với các quận nội thành. Với tiềm năng sẵn có, quy hoạch phù hợp giúp Thanh...

Định hướng phát triển Thanh Oai đến 2020 và 2030 2016/7/18 9:23

Xây dựng Thanh Oai đến năm 2020 có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là chủ yếu. Phát triển nông nghiệp ven đô. 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP