Kết nối bốn phương
Lãnh đạo huyện Thanh Oai qua các thời kỳ 1947 - 1969 2016/3/11 12:2

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bộ máy lãnh đạo của Huyện Thanh Oai luôn có sự luân chuyển trọng người tài từ mọi nơi. Trong đó có cả các tỉnh thành khác cũng...

Cơ cấu bộ máy và lãnh đạo huyện Thanh Oai 2015-2020 2016/1/28 0:19

Đại hội đảng huyện Thanh Oai lần thứ XXII, là đại hội lần 2 kể từ khi Hà Tây chính thức sáp nhập vào thành phố Hà Nội ngày 01/08/2008. Đại hội lần này thành công tốt đẹp, với ban lãnh đạo là những con...

Lãnh đạo nhà nước thăm huyện Thanh Oai 2015/12/10 0:36

Huyện Thanh Oai đã và đang có một vai trò to lớn đối với Thủ đô thời kỳ kháng chiến cũng như trong thời bình. Được coi là cửa ngõ Tây Nam, Thanh Oai luôn nhận được sự quan tâm của các cấp. Chúng ta, tự...

Cơ trúc bộ máy hoạt động của huyện Thanh Oai 2015/2/13 11:36

 Bộ máy hoạt động của huyện Thanh Oai được đánh giá là hiệu quả cao trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của cấp TP Hà Nội giao phó, và một số bộ phận có kinh nghiệm cần tiếp cận hơn nữa về công nghệ hóa...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP