Kết nối bốn phương

Tự nhiên - Xã hội Thanh Oai và các con số (Kỳ I)

(2017/6/21 15:0) - Nguồn:

Là 1 trong 17 huyện ngoại thành Hà Nội, Thanh Oai có vị trí đắc lợi, thiên thời và nhân hòa để cùng phát triển kinh tế - xã hội với các quận nội thành. Với tiềm năng sẵn có, quy hoạch phù hợp giúp Thanh Oai sẽ trở thành một trong những vùng kinh tế xanh vệ tinh của thành phố Hà Nội. Chúng ta cùng kỳ vọng và quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Oai văn minh, hiện đại và phát triển.

 

 

 

 

 

 

 

Hương Linh - Thanh Oai

Tags:
Các tin liên quan
Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP