Kết nối bốn phương

Nhìn lại Kinh tế xã Phương Trung 2015 tăng trưởng 25%

(2016/7/8 8:5) - Nguồn:

Xã Phương Trung là một trong những xã đi đầu về đổi mới và phát triển kinh tế. Thực hiện cải cách tư duy thương mại - dịch và nông nghiệp giúp tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 25%.

 

Buổi sàng bình minh trên xã Phương Trung (Làng chuông) - Ảnh: Phạm Đang

 

Theo báo cáo trình kỳ họp, năm 2015 tổng giá trị SX của xã Phương Trung ước đạt 530 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch, tăng 25,2% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị SX Nông nghiệp là 42,5 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ; CN-TTCN-XD đạt 256,6 đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ; Dịch vụ thương mại là 230 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, Tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 8,02%; CN-TTCN-XD tăng chiếm 48,4%; DV-TM chiếm 43,5%. Thu ngân sách địa phương ước đạt 8,55, đạt 74,4% so với kế hoạch.

 

Cơ cấu kinh tế xã phương trung năm 2015 - Nguồn: Phòng kinh tế Thanh Oai 4/2016

 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 7,8 tỷ VNĐ đạt 73% so với dự toán. Nhờ vậy văn hoá xã hội của xã Phương Trung có bước phát triển khá. Sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số KHHGĐ thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Trường mầm non Phương Trung II giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Cả 5 nhà trường đều giữ vững danh hiệu thi đua và cơ quan Văn hoá. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.

 

Làng Chuông vang danh nghề nón khắp cả nước - Ảnh: Phương Phương

 

Công tác Xây dựng Nông thôn mới được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả. Đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 14/19 tiêu chí. Đặc biệt  năm 2015, được sự quan tâm của UBND huyện, tổng mức đầu tư trên địa bàn xã ước thực hiện là 52,5 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai thường xuyên được quan tâm, đã tiếp nhận và xử lý 4 vụ tranh chấp đất đai; 16 trường hợp đề nghị xác định mốc giới, lập biên bản ngăn chặn 14 vụ vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn và đẩy lùi các vi phạm. AN-CT được giữ vững, trật tự AT-XH được bảo đảm, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hoạt động của HĐND xã thường xuyên có sự đổi mới, từ đó nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

 

Hình ảnh xã Phương Trung đổi mới và truyền thống ngày nay - Ảnh: Thu Cúc

 

Một số vấn đề cần lưu ý thêm:

- Ngành nghề TTCN chưa có sự đổi mới;

- Mô hình trang trại chưa phát triển hiệu quả;

- Tiến bộ KHKT chưa được áp dụng mạnh mẽ trong sản xuất;

- Năng lực của một số còn hạn chế.

                                                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Văn Toán - Phòng tư pháp Thanh Oai

Tags:
Các tin liên quan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP