Kết nối bốn phương
DOANH NGHIỆP XÃ KIM THƯ 2015/2/5 14:18

 Kim Thư quê hương anh hùng trong công cuộc đổi mới, phát huy truyền thống nghề vót vòng nón nhưng đã dần dần hình thành các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực phục vụ cho sự phát triển quê...

DOANH NGHIỆP XÃ XUÂN DƯƠNG 2015/2/3 15:36

Trong công nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Doanh nhân xã Xuân Dương tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh về quy mô, ổn định phát triển và giúp tạo công ăn việc làm cho người trong xã.

DOANH NGHIỆP XÃ THANH MAI 2015/1/31 16:10

Doanh nhân xã Thanh Mai lập xa quê hương đang ngày càng thịnh vượng và đóng góp cho quê hương 252 tỷ VNĐ trong năm 2014. Các doanh nhân tại xã đã và đang tiếp nối những thành công đó, Nguoithanhoai.vn...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP