Kết nối bốn phương
Nông nghiệp Thanh Oai và các con số (Kỳ II) 2018/8/20 14:34

Trong gần 01 thập kỷ qua, Nông nghiệp huyện Thanh Oai từng bước có những bước thay đổi to lớn. Cơ cấu nông nghiệp chiếm từ 60,5% năm 2008 nay tỷ trọng đó là 12,6%. Vậy kết quả đó được thể hiện qua các...

Nhìn lại Kinh tế xã Phương Trung 2015 tăng trưởng 25% 2016/7/8 8:5

Xã Phương Trung là một trong những xã đi đầu về đổi mới và phát triển kinh tế. Thực hiện cải cách tư duy thương mại - dịch và nông nghiệp giúp tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 25%.

Bình Đà bước chuyển đổi nghề vững chắc 2016/6/26 15:27

Hơn 15 năm đất nước vắng tiếng pháo trong mỗi dịp Tết đến xuân về và những lễ hội truyền thống: Làng pháo Bình Đà thuộc xã Bình Minh (Thanh Oai- TP Hà Nội) vốn nổi tiếng trong cả nước nhờ nghề sản xuất...

Thanh Oai hành trình đổi mới và phát triển đến 2030 2016/6/26 14:32

Thanh Oai là một huyện đồng bằng của thủ đô Hà Nội, gồm 21 xã, thị trấn. Kinh tế của huyện Thanh Oai chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp dịch vụ. Tuy nhiên từ năm 2010 đến nay,...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP