Kết nối bốn phương
Lược sử hình thành huyện Thanh Oai 2020/4/29 16:37

Quá trình hình thành địa linh Thanh Oai từng sáp nhập – chia tách nhiều lần gắn liền với những trang lịch sử hào hùng dân tộc. Đảng bộ huyện Thanh cùng nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu anh dũng chống...

Phong trào cách mạng giải phóng Thanh Oai cuối năm 1945 2020/3/18 11:0

 Nhân dân Thanh Oai có bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm dưới ngọn cờ yêu nước của mặt trận Việt Minh. Sự ảnh hưởng từ địa lý ngoài thành thủ đô Hà Nội, chúng ta đã đạp đổ bộ máy cai trị tay sai bù nhìn...

Thanh Oai - Miền quê trăm nghề truyền thống 2018/12/7 14:15

Với sự khéo léo, kinh nghiệm được kế thừa từ bao đời nay, kết hợp cùng sự năng động trong thời cơ chế thị trường, nhiều nghệ nhân Thanh Oai đã tìm ra hướng đi để nhiều nghề truyền thống được tồn tại và...

Vu Lan báo hiếu tại xã Thanh Mai 2018/8/30 16:56

Nhân dịp lễ Vu Lan - mùa báo hiếu, tối ngày 25/08/2018 (Rằm 15/07 âm lịch) tại chùa Hưng Khánh Tự, thôn Nga My Hạ, xã Thanh Mai, Thanh Oai, chương trình Vu Lan báo hiếu với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành"...

Truyền thống cách mạng Thanh Oai (Kỳ III) 2018/4/20 14:40

Những ngày khởi nghĩa giành chính quyền sôi động đã thể hiện rõ, đậm nét tinh thần yêu nước, cách mạng của các tầng lớp nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, trong đó nông dân là lực lượng cơ bản....

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP