Kết nối bốn phương
Truyền thống cách mạng Thanh Oai (Kỳ I) 2015/6/28 16:40

Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Oai luôn tự hào với truyền thống đấu tranh cách mạng. Biết bao người con của quê hương lên đường đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. 

Có một miền quê như thế 2015/1/20 22:15

Thanh Oai là vùng đất văn hóa với những di tích lâu đời và dấu ấn truyền thuyết đậm chất dân gian. Miền quê trăm nghề truyền thống, sản sinh ra những con người Thanh Oai cần cù trong lao động, thông minh...

Lịch sử hình thành huyện Thanh Oai 2015/1/20 22:45

Từ ngày 1 tháng 8 năm 2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội theo Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII ngày 29 tháng 5 năm 2008 và huyện Thanh Oai thuộc thành phố Hà Nội.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP