Kết nối bốn phương
ĐÀO TẠO NGHỀ THANH OAI 2010 - 2015 2015/6/17 14:22

Thanh Oai huyện đồng bằng, nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội, có tới 51 làng nghề truyền thống, có nhiều doanh nghiệp, các điểm công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động trên địa bàn. Bởi vài năm trở lại đây,...

CHỢ TỰ PHÁT THANH OAI 2015/1/24 16:12

Xác định chợ là một kênh quan trọng phục vụ đời sống sinh hoạt người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, huyện Thanh Oai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt quản lý hoạt động mạng...

Tổng kết thi đua Thanh Oai 2014 2015/1/24 15:46

Ngày 12/1, UBND huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2014, phát động thi đua năm 2015.

Cựu chiến binh Thanh Oai đổi mới 2015/1/24 10:31

Cựu chiến binh huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” để cụ thể hóa từng việc làm theo Bác trong cuộc sống hằng ngày, nhằm thực hiện hiệu quả...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2019/10/04/anh-nen-hoang-hon-binh-minh-123g_24-01-2015-02-34-04_04-10-2019-05-45-21.jpg
null.gif
BACK TO TOP