Kết nối thành công - Chắp cánh ước mơ
Một số Dự án đất đã quy hoạch và chưa quy hoạch chờ đầu tư 2018/2/21 13:57

Thanh Oai tiếp tục quy hoạch phát triển trở thành huyện ngoại thành tập trung ngành Nông nghiệp và Dịch vụ. Năm 2018, Thanh Oai có các cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài huyện cần tìm hiểu qua các...

Thanh Oai và các con số (Kỳ I) 2017/6/21 15:0

Là 1 trong 17 huyện ngoại thành Hà Nội, Thanh Oai có vị trí đắc lợi, thiên thời và nhân hòa để cùng phát triển kinh tế - xã hội với các quận nội thành. Với tiềm năng sẵn có, quy hoạch phù hợp giúp Thanh...

Định hướng phát triển Thanh Oai đến 2020 và 2030 2016/7/18 9:23

Xây dựng Thanh Oai đến năm 2020 có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là chủ yếu. Phát triển nông nghiệp ven đô. 

Nhìn lại Kinh tế xã Phương Trung 2015 tăng trưởng 25% 2016/7/8 8:5

Xã Phương Trung là một trong những xã đi đầu về đổi mới và phát triển kinh tế. Thực hiện cải cách tư duy thương mại - dịch và nông nghiệp giúp tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 25%.

Bảng giá đất Huyện Thanh Oai 2016/6/26 16:58

Ngày 29/12/2014, UBND thành phố Hà Nội đã ký hành Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội. Quy định được áp dụng từ 1/1/2015 đến 31/12/2019.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2018/06/12/anh-nen-duong-lam-1_12-06-2018-02-42-19.jpg
null.gif
BACK TO TOP