Kết nối bốn phương
Nhìn lại Kinh tế xã Phương Trung 2015 tăng trưởng 25% 2016/7/8 8:5

Xã Phương Trung là một trong những xã đi đầu về đổi mới và phát triển kinh tế. Thực hiện cải cách tư duy thương mại - dịch và nông nghiệp giúp tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 25%.

Bảng giá đất Huyện Thanh Oai 2016/6/26 16:58

Ngày 29/12/2014, UBND thành phố Hà Nội đã ký hành Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội. Quy định được áp dụng từ 1/1/2015 đến 31/12/2019.

Bình Đà bước chuyển đổi nghề vững chắc 2016/6/26 15:27

Hơn 15 năm đất nước vắng tiếng pháo trong mỗi dịp Tết đến xuân về và những lễ hội truyền thống: Làng pháo Bình Đà thuộc xã Bình Minh (Thanh Oai- TP Hà Nội) vốn nổi tiếng trong cả nước nhờ nghề sản xuất...

Thanh Oai hành trình đổi mới và phát triển đến 2030 2016/6/26 14:32

Thanh Oai là một huyện đồng bằng của thủ đô Hà Nội, gồm 21 xã, thị trấn. Kinh tế của huyện Thanh Oai chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp dịch vụ. Tuy nhiên từ năm 2010 đến nay,...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP