Kết nối bốn phương

QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG THANH OAI TRÊN ĐÀ ĐỔI MỚI

(2015/1/28 16:36) - Nguồn:

Bước vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với ý chí quyết tâm và tinh thần cần cù sáng tạo, lại được vun đắp bởi truyền thống lịch sử vẻ vang của đơn vị anh hùng... 

 

Anh hùng trong kháng chiến

 

Trải qua bao mất mát, hy sinh, gian khổ nhưng rất đỗi tự hào với những đóng góp to lớn cả về nhân lực và vật lực của Đảng bộ và nhân dân Thanh oai trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong các cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Toàn huyện có 132 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó được phong tặng 23 mẹ (hiện còn sống mẹ Trần Thị Huy- xã Hồng Dương), năm 2014 đã có quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu cho 74 mẹ, trong đó truy tặng 67 mẹ, phong tặng 7 mẹ. Toàn huyện có 2.842 liệt sỹ, trong đó: chống Pháp 914 liệt sỹ, chống Mỹ: 1776 liệt sỹ, chiến tranh biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế: 154 liệt sỹ; có 919 thương binh và 507 bệnh binh, 210 người bị địch bắt, bị tù đày.

Vinh dự và tự hào, trong hai cuộc kháng chiến, huyện có 6 cá nhân và xã Tam Hưng được phong tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; cán bộ và nhân dân huyện Thanh oai được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (năm 2002) và được tặng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2012). Hợp tác xã Bình Minh và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

 

Những giá trị văn hoá tinh thần, những phần thưởng cao quý đó đã, đang được các thế hệ cán bộ và nhân dân Thanh oai tiếp nối kế thừa, gìn giữ, bồi đắp và trở thành động lực để huyện tiếp tục phát triển mạnh và bền vững.

 

Phát triển kinh tế

 

Về hợp nhất với Thủ đô từ ngày 1/8/2008, là thời cơ vận hội mới để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cán bộ và nhân dân Thanh Oai đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

          Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, trong những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống và thu nhập của nhân dân. Song vượt lên trên những khó khăn ấy, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bám sát địa bàn cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ những vướng mắc, rào cản để đẩy mạnh sản xuất phát triển. Những năm qua, Thanh Oai luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân xấp xỉ 10%/năm, cơ cấu kinh tế của huyện đã có những chuyển dịch tích cực: Năm 2013, sản xuất nông nghiệp chiếm 19,7%;công nghiệp, xây dựng 52,9% và thương mại, dịch vụ 24,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng/năm, vượt thời gian và chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra cho năm 2015 là 21 triệu đồng/người/năm. 

Nhận thức đầy đủ xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể lớn, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, Huyện uỷ đã xác định đây là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2010 - 2015. Qua 3 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đạt được những kết quả rõ rệt, diện mạo nông thôn mới của huyện không ngừng khởi sắc. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy - UBND và Ban chỉ đạo chương trình của huyện, năm 2012, hoàn thành quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của 20 xã, năm 2013 chỉ đạo xã điểm Hồng Dương hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt xã chuẩn NTM, có 11 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2014 có 3 xã là Cao Dương, Thanh Văn, Dân Hòa hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

 

Một trong những kết quả nổi bật nhất trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, đó là trong 2 năm 2012 - 2013, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Do nhận thức đúng đắn công tác DĐĐT là tiền đề quan trọng để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao đời sống nông dân, vì vậy 2 năm qua, huyện đã quyết liệt chỉ đạo công tác này, từ ban hành nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ đến kế hoạch và hướng dẫn chi tiết của UBND huyện, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành kế hoạch DĐĐT hơn 5000 ha, đào đắp thuỷ lợi nội đồng trên 2 triệu m3tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, giải phóng sức lao động, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo hướng năng suất chất lượng và hiệu quả cao. Đến nay toàn huyện đã chuyển đổi mô hình trồng trọt, chăn nuôi được 1.119ha,nâng mức thu nhập trên diện tích trồng cây ăn quả đạt hơn 500 triệu đồng và chăn nuôi thủy sản đạt bình quân 300 triệu đồng/ ha/ năm, đưa tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 557 tỷ đồng, tạo đà cho phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả bền vững.

Trí Hoàng - xã Xuân Dương

 

Tags:
Các tin liên quan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2019/10/04/anh-nen-hoang-hon-binh-minh-123g_24-01-2015-02-34-04_04-10-2019-05-45-21.jpg
null.gif
BACK TO TOP