Kết nối bốn phương
ÔNG LÃO 86 TUỔI NUÔI GIA ĐÌNH 2015/1/31 13:59

 Một tấm gương lao động cho thế hệ trẻ Thanh Oai chúng ta noi theo. Ông lão bán chuối 86 tuổi, hình ảnh đạp xe thồ chuối gần 60 ký quá đỗi thân quen với người Hà Thành 30 năm nay. 

QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG THANH OAI TRÊN ĐÀ ĐỔI MỚI 2015/1/28 16:36

Bước vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với ý chí quyết tâm và tinh thần cần cù sáng tạo, lại được vun đắp bởi truyền thống lịch sử vẻ vang của đơn vị anh hùng... 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/07/07/anh-nen-32099f942c743a854163d7ad489a7d30_07-07-2020-09-38-37.jpg
null.gif
BACK TO TOP