Kết nối bốn phương
LÀNG NÓN VẪN GIỮ NGHỀ (Kỳ II) 2015/1/27 12:17

Thanh Oai là một vùng quê với rất nhiều làng nghề như nón lá làng Chuông; quạt nan, mây tre, giang đan làng Vác, xã Cao Viên; còn làng Bình Đà xã Bình Minh ngày xưa rất nổi tiếng với nghề làm pháo. Từ...

NÓN LÀNG CHUÔNG (Kỳ I) 2015/1/24 19:10

Làng Chuông với hàng trăm năm tuổi nghề, đã và đang lưu giữ nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc trong từng chiếc nón lá...

CHỢ TỰ PHÁT THANH OAI 2015/1/24 16:12

Xác định chợ là một kênh quan trọng phục vụ đời sống sinh hoạt người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, huyện Thanh Oai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt quản lý hoạt động mạng...

Tổng kết thi đua Thanh Oai 2014 2015/1/24 15:46

Ngày 12/1, UBND huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2014, phát động thi đua năm 2015.

Cựu chiến binh Thanh Oai đổi mới 2015/1/24 10:31

Cựu chiến binh huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” để cụ thể hóa từng việc làm theo Bác trong cuộc sống hằng ngày, nhằm thực hiện hiệu quả...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2019/12/25/anh-nen-c1_25-12-2019-02-00-06.jpg
null.gif
BACK TO TOP