Kết nối bốn phương

Cơ cấu bộ máy hoạt động của huyện Thanh Oai (Kỳ I)

(2015/2/13 11:36) - Nguồn:

 Bộ máy hoạt động của huyện Thanh Oai được đánh giá là hiệu quả cao trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của cấp TP Hà Nội giao phó, và một số bộ phận có kinh nghiệm cần tiếp cận hơn nữa về công nghệ hóa và nền kinh tế thị trường.

 

Phân cấp ban ngành, chính quyền của nước ta - Nguồn: Nguoithanhoai.vn

 

Cơ cấu bộ máy chính trị của Huyện Thanh Oai - Nguồn: Nguoithanhoai.vn

Phương Diễn - Thanh Oai

Tags:
Các tin liên quan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2019/10/04/anh-nen-hoang-hon-binh-minh-123g_24-01-2015-02-34-04_04-10-2019-05-45-21.jpg
null.gif
BACK TO TOP