Kết nối bốn phương

Thanh Oai hành trình đổi mới và phát triển đến 2030

(2016/6/26 14:32) - Nguồn:

Thanh Oai là một huyện đồng bằng của thủ đô Hà Nội, gồm 21 xã, thị trấn. Kinh tế của huyện Thanh Oai chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp dịch vụ. Tuy nhiên từ năm 2010 đến nay, Thanh Oai đã có những bước nhảy vọt về kinh tế nhờ nội lực và thu hút đầu tư bên ngoài.

  

Quê hương Thanh Oai đổi mới hôm nay  và tương lai - Nguồn: Thanh Oai

 

Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, giáp ranh với quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Với tuyến đường trục phát triển kinh tế phhias Nam thành phố, Thanh Oai đang vươn mình đi lên trên con đường Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.

 

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân Thanh Oai đã phát triển lợi thế và khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, đồng thời tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn nên đã giành được những thành tựu quan trọng về mọi mặt.

 

Tốc độ phát triển kinh tế cao và ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị trật tư an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ...

 

Thành tích đạt được 5 năm kế hoạch 2010 - 2015: Tăng trưởng GDP bình quân 12%/năm; về cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 46,5%; Dịch vụ - thương mại chiếm 35%; Nông nghiệp - thủy sản chiếm 19%. 

Cơ cấu kinh tế Thanh Oai năm 2010 - 2015 - Nguồn: Phòng kinh tế Thanh Oai

 

Những năm qua, hoạt động dịch vụ, thương mại tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển đa dạng và hoạt động đầu tư, phát triển đa dạng và hoạt động có hiệu quả, kịp thời phục vụ các nhu cầu của nhân dân: Giá trị tăng thêm trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại của huyện năm 2010: 528,8 tỷ đồng, mức bình quân tăng trưởng 16,6%, đến năm 2015, giá trị dịch vụ - thương mại đạt 804,6 tỷ đồng (CARG đạt 10,3%). Hiện nay, Huyện đã xây dựng xong các dự án quy hoạch 2 trung tâm thương mại tại thị trấn Kim Bài và Bình Đà - Bình Minh, đầu tư nâng cấp một số chợ trong huyện. 

Hệ thống dịch vụ - thương mại ngày càng được củng cố và các hoạt động xúc tiến thương mại, đăng ký thương hiệu hàng hóa và mở rộng thị trường bước đầu được quan tâm; các thành phần kinh tế, hộ kinh doanh được tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cùng phát triển. Thanh Oai tích cực tranh thủ huy động các nguồn vốn, xúc tiến đầu tư hạ tầng đường giao thông du lịch làng nghề, du lịch văn hóa, du lịch làng cổ ... 

 

 Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lễ thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp Thanh Oai - Nguồn: Huyện ủy Thanh Oai

Dự án án khu du lịch sinh thái đàm Mọc Xá ( Cao Dương) đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng và các dự án mở rộng nâng cấp khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ ở Xuân Dương, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa như chùa Bối Khế, đình nội Bình Đà ... tạo cơ sở phát triển du lịch trong những năm tới; Các ngành dịch vụ thuộc khu vực nhà nước như Bưu điện, Ngân hàng, Bảo hiểm, Điện lực, Viễn thông ... vừa phấn đầu tăng trưởng hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao, vừa bám sát phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phát triển kin tế xã hội trên địa bàn Huyện.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tiếp tục có những giải pháp tích cực nhằm khai thác tối đa tiềm năng của địa phương với các lợi thế làng nghề, địa lý ... thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo ra năng suất, hiệu quả cao trong sản xuất Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ.

Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển thêm ngành nghề và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Thanh Oai. Trong tương lại, Thanh Oai sẽ là một huyện công nghiệp phát triển mạnh, huyện đã và đang tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn.

Phương Huyền - Thanh Oai 

Tags:
Các tin liên quan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/10/23/anh-nen-ba9ad5da2fd929e65e4f698a6112fb67-1_23-10-2020-02-31-32.png
null.gif
BACK TO TOP