Kết nối bốn phương
Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản - 12,6%; Công nghiệp, Xây dựng - 55,2%; Thương mại, Dịch vụ - 32,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 40,8 triệu đồng

Phong trào cách mạng giải phóng Thanh Oai cuối năm 1945

3/18/2020 11:00:48 AM
 Nhân dân Thanh Oai có bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm dưới ngọn cờ yêu nước của mặt trận Việt Minh. Sự ảnh hưởng từ địa lý ngoài thành thủ đô Hà Nội, chúng ta đã đạp đổ bộ máy cai trị tay sai bù nhìn để làm chủ quê hương, mang tự do cho nhân dân.

Những ngày giáp tết Quê hương

1/23/2020 12:54:12 AM
Chùm ảnh trên Quê hương những ngày giáp tết Canh Tý 2020. Tết bao giờ cũng hối hả hơn mọi khi của một năm, người lớn bộn bề với công việc buôn bán, trẻ em háo hức trong những ngày được nghỉ học và cùng bố mẹ đi sắm tết.

Nông nghiệp Thanh Oai và các con số (Kỳ II)

8/20/2018 2:34:11 PM
Trong gần 01 thập kỷ qua, Nông nghiệp huyện Thanh Oai từng bước có những bước thay đổi to lớn. Cơ cấu nông nghiệp chiếm từ 60,5% năm 2008 nay tỷ trọng đó là 12,6%. Vậy kết quả đó được thể hiện qua các con số nông nhiệp như thế nào?

Người phụ nữ 35 lần hiến máu

5/17/2018 1:41:28 PM
Được hiến máu nhân đạo là một niềm hạnh phúc - "Tôi sẽ hiến máu đến khi nào sức khỏe còn có thể"

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh nghiệp Thanh Oai
TRUONG THANH VFCC DONG DUOC PHUC HUNG LOGO THANH OAI CONG TY VAN TAI HA TAY 6 8 8
2020/03/18/anh-nen-me-man-hoa-gao-thang-3-072701_18-03-2020-10-05-18.jpg
null.gif
BACK TO TOP